Tag Archives: resurser

Omge dig med rätt människor

Omge-dig-med-vänner

Ensam är inte stark. Vi behöver andra människor. Vänner och ett socialt nätverk. Ensamhet kan till och med vara farligt.

Henrik Fexeus skriver i sin bok Konsten att få mentala superkrafter att ensamhet är dödligare än rökning. Att känna sig avskärmad från andra människor och att inte ha någon att vända sig till är farligt.

För vår hälsa och för att utvecklas som människor och skapa det vi vill behöver vi ha tryggheten i att omge oss med vänner. Nära vänner.

Vi behöver ett antal vänner som vi vet att vi kan lita på. De behöver inte vara många, men vi ska känna att vi kan anförtro oss och att vännen står på vår sida. Att vi kan få stöttning när vi behöver. Bli lyssnade på när vi behöver prata av oss. Få ärliga råd och synpunkter då vi ber om hjälp i en fråga. Kunna få feedback där avsikten är att hjälpa oss. Eller bara sällskap om det är det vi önskar.

Vi behöver vänner, och dit räknas också familjemedlemmar, som vill oss väl, bryr sig om att det går bra för oss och som vi känner oss trygga med. De utgör vår innersta krets. Tryggheten.

Nästa lager innebär att ha ett nätverk av människor som kanske inte är nära vänner, men som på ett eller annat sätt bygger på relationer kopplade till arbete och intressen. Nätverk där vi kan bidra med våra kunskaper eller hjälpa och kunna få hjälp, inspiration, råd eller nya kontakter. Nätverk som ser olika ut beroende på situationen vi lever och verkar i. Våra nätverk kan innehålla allt från människor vi träffar fysiskt ofta eller mera sällan till människor vi kanske enbart har kontakt med via sociala medier.

Vi behöver människor i våra liv. Rätt människor innebär att vi kan utvecklas själva och skapa det vi önskar. Nära vänner och trygga förhållanden för att vi ska må bra och våga förverkliga våra drömmar.

Var rädd om dina vänner och vårda ditt nätverk.

Byta perspektiv

Ibland kan vi behöva byta perspektiv för att verkligen kunna se vad som är problemet eller komma till insikt om vad vi behöver göra. Zooma ut för att se helheten eller zooma in för att verkligen se detaljer och beståndsdelar.

Det mest förekommande felet vi gör är att vi fokuserar på det som är fel. Stirrar oss blinda på det vi inte vill ha, det vi förlorat eller det som vi anser är fel. Det negativa perspektivet gör oss handlingsförlamade. Vi blir less och ser inga möjligheter. Vi ältar och fastnar lätt i önsketänkanden – om bara det och det hände så skulle det bli bra. Vi känner oss maktlösa och vill hellre fly från situationen än att ta tag i den.

Kan vi då istället byta perspektiv och fokusera på det vi vill ha eller uppnå hamnar vi automatiskt i ett sinnestillstånd som ger oss kraft och energi. Vi ser vad vi behöver göra och kan agera utifrån detta. Ta ett steg i rätt riktning. Vi klarar att ta ansvar för våra liv.

Det kan ju såklart vara helt andra saker vi behöver se på ur en annan vinkel – jobbet, relationen, drömmarna eller vad det nu må vara som ligger och skaver. Ibland känns det ju bara som det borde vara annorlunda – bättre – utan att vi riktigt kan sätta fingret på vad. I sådana lägen är det bra att prata med någon du har förtroende för. Någon som kan hjälpa dig att de saken ur ett annat perspektiv. Att prata med en coach kan vara ett annat sätt att se på sitt liv från en annan vinkel.

närbild-mossa2

Att ligga på knä i skogen och zooma in ger ett annat perspektiv – på mossa.

 

Förändringens beståndsdelar

Förändring kan ju vara både något vi utsätts för, uppsägning, förlust av anhörig eller annat, men också något vi vill och strävar efter. Här ska jag visa vad som behövs för att få till en förändring som vi kan kontrollerar. Vad som krävs för att kunna hantera en förändring.

För att förändringen ska gå att hantera och vi ska må bra i den måste fem delar vara uppfyllda.

förändrinig

Vi behöver en vision eller ett mål. Vi måste ha den kompetens som behövs för att uppnå förändringen. Vi behöver motivation. Förstå och vilja förändringen. Därtill behöver vi resurser avpassade för förändringen. Helt beroende på vilken förändring det är fråga om – pengar, lokal, delegerat ansvar, hjälp eller annat. Dessutom behöver vi en handlingsplan. Vi måste veta vad och hur vi ska göra.

förvirring

Saknas visionen/målet så vet vi inte vad vi ska göra med resten. Det andra spelar ingen roll om målet saknas. Vet vi inte vart vi är på väg blir vi bara förvirrade.

ångest

Står vi inför en förändring där vi saknar kompetens för att hantera saker och ting och inte har kunskapen för att nå målet, då kommer ångesten krypande. Vi måste veta hur vi ska hantera och göra saker och ting.

motstånd

Saknar vi motivation, inte förstår eller inte vill förändringen, då känner vi ett motstånd. Det tar emot, vi vill inte, har inte lust och börjar skjuta upp det som behöver göras. Vi måste veta varför för att kunna känna motivation. Det är viktigt oavsett om det handlar om en förändring vi tvingas delta i eller om det är en förändring vi väljer att göra.

frustration

Saknar vi resurser för förändringen blir vi frustrerade. Inte ovanligt ute på arbetsplatser att någon får nya arbetsuppgifter, men inte får nödvändiga resurser som i det fallet skulle kunna var tid till de nya uppgifterna eller få delegerat ansvar för att kunna utföra uppgifterna.

rundgång

Och slutligen handlingsplanen. Vi behöver en vägbeskrivning för att nå målet. Vet vi inte vilka steg som ska tas och vad som behöver göras så kommer vi inte framåt. Vi måste veta riktningen för att inte bara gå runt.

Det är först när alla delar finns på plats som vi kan hantera förändringen. Min egen process för byggandet av mitt företag har genomgått stadier av alla dessa luckor. I början när målet var diffust eller när jag var förvirrad för att jag inte hade kunskaper för delar av det som behövde göras. Stunder då motivationen sviktat och allt känts jobbigt. Dessa stunder har ofta varit påverkade av rädslan att misslyckas som jag skrev om här. Rädsla tar kål på motivationen.

Hoppas ni klarar att hantera de förändringar ni står inför och kanske kan det vara till lite hjälp att överblicka beståndsdelarna för att upptäcka var det behöver fyllas på eller förtydligas.